Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC

Co to jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jednym z rodzajów ubezpieczenia majątkowego. Ubezpieczenie OC zwane także OC komunikacyjnym ma chronić mienie i życie osób trzecich, które są poszkodowane w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego z naszej winy.

OC komunikacyjne pokrywa koszty związane z naprawieniem lub nabyciem nowego mienia, które zostało zniszczone w trakcie wypadku oraz pokrycia kosztów związanych z leczeniem, a także rehabilitacją osób, które zostały pokrzywdzone w wyniku zdarzenia.

Zawierając umowę ubezpieczenia OC, właściciel pojazdu przenosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez niego szkody na ubezpieczyciela, czyli firmę ubezpieczeniową. Warto jednak podkreślić, że ubezpieczyciel pokrywa koszty w mieniu do 1 mln EURO oraz 5 mln EURO za szkody na osobie (bez względu na liczbę poszkodowanych) wyrządzonych podczas 1 zdarzenia.

Czy OC komunikacyjne jest obowiązkowe?

Jest to rodzaj ubezpieczenia, który musi posiadać każdy właściciel pojazdu, a jego brak skutkuje wysokimi karami grzywny. W przypadku braku ubezpieczenia OC podczas wypadku właścicielowi pojazdu może grozić nawet kara pozbawienia wolności oraz pokrycie wszystkich wyrządzonych strat na własną rękę.

Jaka jest cena ubezpieczenia OC?

Każde Towarzystwo i firma ubezpieczeniowa w Olsztynie, Iławie i w całej Polsce posiada cennik ubezpieczeń, w którym zawarte jest ubezpieczenie OC. Ceny OC komunikacyjnego różnią się od siebie w zależności od ubezpieczyciela dlatego warto poświęcić czas na szukanie najkorzystniejszej oferty lub powierzyć to w ręce profesjonalistów.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług ubezpieczenia OC wszystkich mieszkańców z województwa warmińsko-mazurskiego, głównie Olsztyna, Iławy, Ostródy oraz Szczytna.

Swoją ofertę kierujemy szczególnie dla kierowców z Olsztyna, gdzie ilość wypadków drogowych rośnie z roku na rok, a ponad 80% z nich wyrządzone jest z winy kierujących pojazdem.


Formularz kontaktowy
Copyright (C) taniprad.org.pl Realizacja: agraf.net.pl
Zamknij